Kế hoạch sản xuất Phần mềm Tốt nhất trên thế giới Asprova nghiên cứu tình huống Struss Cà phê

Asprova có khoảng 3.300 người dùng tại 44 quốc gia trên thế giới.
Struss Coffee là nhà sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới và có trụ sở chính tại Israel. Tôi đã sử dụng ERP, nhưng tôi không thể sử dụng hiệu quả các silo, vì vậy tôi đã giới thiệu Asprova.

%d bloggers like this: