Nghiên cứu tình huống; Scholz, Gia công siêu chính xác kim loại

Gia công siêu chính xác kim loại Scholz
Scholz của Đức sử dụng gia công kim loại siêu chính xác cho các bộ phận ô tô, khuôn dập,
Sản xuất các sản phẩm tim mạch và Asprova sản xuất nhiều loại khuôn
Nó đang được sử dụng.

Chúng tôi rất coi trọng việc sản xuất các sản phẩm bao gồm khoảng 80 bộ phận một cách kịp thời.
Kết quả sản xuất từ ​​ERP (Microsoft Navision) đến Asprova nhiều lần một ngày
Nó đã được bàn giao và kế hoạch được cập nhật nhiều lần hàng ngày.

Asprova có thể lập kế hoạch giá trị đơn đặt hàng của một năm trong 20 giây.
Nó thực sự là một phần mềm tốt.

%d bloggers like this: